ПРОЕКТЪТ

DREAM – Подход за участие в образователната среда с цел преодоляване на дискриминацията на младите роми в новите медии – е европейски проект, целящ да анализира разпространението на стереотипи срещу ромската общност, за да създаде иновативен и силно комуникативен инструментариум за училищата.

В контекста, в който ромските общности са засегнати от разпространението на подвеждаща информация и пристрастна комуникация с дискриминационни нагласи, младите тийнейджъри (на възраст 11-14 години) трябва да бъдат подготвени да влязат в онлайн света с подходящи средства. За целта проектът анализира основните форми на стереотипи и дискриминационно поведение, които засягат младите хора и техните семейства, за да се създаде иновативен и силно комуникативен инструментариум за училищата. Инструментариумът е създаден съвместно чрез ангажирането на ключовите агенции за растежа на детето.

Цели

Анализиране

Да се анализира феноменът на дискриминация срещу ромите в електронните медии

Обучение

Да подготви учители и майки да разпознават и да се сблъскват с дискриминация

Инструменти

Съвместно да проектира инструменти и методологии за борба със стереотипите

Информираност

Да направи учениците способни да я идентифицират и да се борят с дискриминацията

ДЕЙНОСТИ

Нужда от анализ

Основно проучване за идентифициране на стереотипи и дискриминация на ромите в интернет и извън него (особено фокус върху жената) сред целевите ученици и оценка на информираността и способността да се реагира на онлайн дезинформацията

Download the comparative report (EN)

Създаване на набор от инструменти

Родителите, учителите, и учениците работиха заедно, за да създадат инструменти за обучение за борба срещу онлайн дискриминацията. Този инструмент, изграден с цифрова технология, включва фактически данни, интервюта и изображения за ромите въз основа на реалните модели на дискриминация.

Download the Toolkit: EnglishItalianBulgarianRomanianSpanish

Toolkit Annex (Eng)

Обучение в училищата

Изпълнението на пилотен тест на инструментариума във всяко училище включва обхващане на проблемите на дискриминацията с фокус върху медийния анализ и медийната продукция. Тази дейност дава възможност за валидиране на методологията и също допринася за овластяването на конкретни участници като родители, учители и ученици.

ПАРТНЬОРИ

Партньорството за този проект е внимателно изградено, за да съчетае различна комбинация от умения и големия капацитет за действие на територията на участващите организации. В тази рамка партньорството е изградено около 4 държави – Испания, Румъния, България и Италия – страни, в които проблемът с ромската дискриминация е много голям. Бяха избрани различни участници: 4 неправителствени организации Fundació Privada Pere Closa; Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“; Arci Solidarietà и асоциацията Gipsy Eye); 3 училища с голямо присъствие на ромски ученици и 1 частна компания (Ares 2.0), която може да подкрепи проекта от техническа гледна точка.